DISTRIBUTOR PRO ČR a SK

v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

václav čížek s.r.o.

Do Čertous 2620/11

193 21 Praha 20

IČO: 03440478

DIČ: CZ03440478

Distributor pro ČR & SK

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady platí od 29.5.2018
_____________________________________________________________________________________________________________

 


Václav Čížek s.r.o., bere velmi vážně svou odpovědnost zajistit ochranu vašich osobních údajů a plnit požadavky předpisů EU, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a doplňujících národních právních předpisů.


Proto vás tímto informujeme o principech, které používáme v rámci ochrany vašich osobních údajů.


Na úvod je důležité uvést, že údaje nezpracováváme ve větším rozsahu. Naší hlavní činností je prodej psacích potřeb, vedení a propagace naší značky.


Nepředáváme vaše osobní údaje třetím stranám. Výjimku tvoří:


•    naši subdodavatelé za konkrétních podmínek, pokud je potřeba,
•    další třetí strany, pokud jsme ze zákona povinni tak učinit.


Ani my sami, ani naši subdodavatelé neshromažďujeme vaše osobní údaje za účelem jejich prodeje třetím stranám a nepoužíváme je bez vašeho souhlasu k marketingovým účelům a ze shromážděných osobních údajů nevytváříme váš detailní profil.


Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a na základě jednoho z těchto právních důvodů (článek 6 GDPR):


•    zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s vámi máme, nebo abychom mohli provést kroky vedoucí k uzavření smlouvy s vámi na vaši žádost;
•    zpracování je nezbytné pro realizaci našich oprávněných zájmů (jako například, ovšem ne výhradně, našeho zájmu odpovědět na vaši poptávku, spravovat smluvní vztah s vámi, nebo zlepšovat naše produkty a webové stránky) a pokud těmto zájmům nejsou nadřazeny vaše vlastní zájmy, základní práva nebo svobody;
•    zpracování probíhá s vaším souhlasem, pokud je takový souhlas vyžadován pro splnění našich zákonných závazků.


V souladu s GDPR vás budeme informovat o skutečnosti, že shromažďujeme vaše údaje, o účelu takovéhoto shromažďování, právním základu zpracování, příjemci údajů, době trvání zpracování a vašich právech s ohledem na údaje, které jste nám poskytli.


Pokud obchodujete nebo vstupujete do smluvního vztahu s Václav Čížek s.r.o., je správcem osobních údajů.
Naše sídlo je Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 21 – Horní Počernice.


Pokud nás chcete kontaktovat s dotazem na zpracování vašich osobních údajů, použijte prosím e-mail prodej@vaclav-cizek.cz.

 


_____________________________________________________________________________________________________________

 


Jaká pravidla pro vás platí?

 


Pokud jste B2B zákazník nebo dodavatel


Jako obchodní partneři musíme shromažďovat osobní údaje o zástupcích nebo kontaktních osobách našich dodavatelů nebo zákazníků.


Vaše údaje shromažďujeme, když s vámi vstupujeme do smluvního vztahu nebo k účasti na našich marketingových aktivitách.


Shromažďování a zpracování těchto údajů je nezbytné pro jednání s vámi (např. pro poskytnutí nabídky) při realizaci zakázky a k udržení přehledu o našem obchodním partnerství, k provádění marketingových aktivit, stejně jako pro účely prevence podvodů a ke splnění našich závazků podle platných zákonů a předpisů a na ochranu a posouzení právních nároků.


Můžeme získávat následující osobní údaje:


•    Jméno, zaměstnání a kontaktní informace typu pracovní e-mailová adresa a telefonní číslo,
•    Některé nezbytné ekonomické informace o vaší situaci (např. informace o platební historii faktur), pokud jste živnostník.

 

Tyto osobní údaje jsou poskytnuty Václav Čížek s.r.o. třetím osobám za účelem vyřešení vaší záležitosti (např. prodej, dodavatelský řetězec, účetnictví).

Osobní údaje shromážděné během našeho obchodního vztahu budou uchovávány po dobu nutnou k dosažení cílů konkrétního zpracování údajů popsaného v těchto zásadách, nebo v době, kdy jsou údaje shromažďovány, pokud není zákonem stanoveno kratší nebo delší období uchovávání. Zejména budeme uchovávat povinnou účetní dokumentaci, například faktury za 10 let, od konce běžného účetního období.


Pokud jste potenciálním zákazníkem nebo dodavatelem a položíte nám konkrétní dotaz prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, můžeme použít tyto informace a kontaktní údaje pro zpracování vašeho dotazu nebo domluvit návštěvu jednoho z našich obchodních zástupců.

 

 


Pokud jste zákazník…


… a kontaktujete nás prostřednictvím naší kontaktní e-mailové adresy


Pokud máte dotaz nebo poptávku a máte možnost kontaktovat nás prostřednictvím naší e-mailové adresy.


Pokud nás kontaktujete, budeme zpracovávat následující osobní údaje:


•    Váš titul, jméno,
•    Vaši e-mailovou adresu,
•    Vaši poštovní adresu,
•    Vaše telefonní číslo, pokud je uvedeno.


Tyto osobní údaje jsou předány zákaznickému servisu společnosti Václav Čížek s.r.o., jen proto, aby vás mohli kontaktovat a odpovědět vám. 

Informace o vás budou uchovávány pouze pro splnění vašeho požadavku, pokud není zákonem stanoveno kratší nebo delší období uchovávání. Nepoužívají se k žádnému jinému účelu.

 

… a účastníte se jedné z našich her


Chcete se účastnit jedné z našich soutěžních her.


Pokud se rozhodnete účastnit, můžeme vás požádat o uvedení následujících osobních údajů:


•    Váš titul, jméno
•    Vaše e-mailová adresa,
•    Adresa vašeho bydliště.


Tyto osobní údaje se sdělují marketingovému týmu Václav Čížek s.r.o., a subdodavatelům odpovědným za průběh hry a budou použity pouze pro účely zapojení se do hry, správu cen a jejich zaslání, stejně jako za účelem splnění našich povinností podle platných zákonů a předpisů a na ochranu a posouzení právních nároků.


Například: naši subdodavatelé (specializované servisní společnosti) mohou mít na starosti zpracování účasti, realizaci losování, zasílání cen vítězům,... Vaše osobní údaje sdělíme našim subdodavatelům, se kterými máme uzavřenou smlouvu, za účelem provozování hry. Neprodáváme a požadujeme po našich dodavatelích, aby vaše osobní údaje neprodávali nebo je neužívali k jiným účelům bez vašeho souhlasu.


Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou k dosažení cílů konkrétního zpracování údajů popsaného v těchto zásadách, pokud není zákonem stanoveno kratší nebo delší období uchovávání.

 


Pokud navštívíte naše webové stránky a sociální sítě


Když navštívíte naše webové stránky, neshromažďujeme vaše osobní údaje.


Používáme soubory cookie


Když poprvé navštívíte náš web, budeme vás informovat, že používáme soubory cookie, a to prostřednictvím informačního panelu zobrazeného v horní části stránky.


Jakmile se tento banner zobrazí a vy se rozhodnete pokračovat v prohlížení našich stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie.


Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve webovém prohlížeči nebo se ukládají přes webový prohlížeč v systému vašeho počítače. Soubory cookie nám především pomáhají poskytovat vám na našich webových stránkách dobré služby.


Pokud soubory cookie zablokujete (zejména technické soubory cookie), nemusí být možné používat naše webové stránky bez problémů, nebo to nebude vůbec možné.


Soubory cookie vytvořené našimi webovými stránkami se používají za účelem:


•    Povolení hlavních funkcí stránek, konkrétně přizpůsobení prezentace našich stránek vlastnostem zobrazení vašeho terminálu (responzivní design dle vašeho zařízení, použitý jazyk, rozlišení displeje, operační systém, atd.). Tyto soubory cookies se používají pouze za účelem správného zobrazení stránek a jsou požadovány;


•    Získání statistiky o využití a množství návštěv našich stránek s cílem zlepšit výkon našich služeb, v souladu s jejich přijetím z vaší strany, a to pokračováním prohlížení našich webových stránek.
Používáme Google Analytics nebo jiné podobné analytické nástroje. Shromážděné informace se slučují a neumožňují individuální identifikaci. Více informací o Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Pro odstoupení od sledování prostřednictvím Google Analytics na všech webových stránkách navštivte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


•    Zapamatování informací předaných našim stránkám pro usnadnění přístupu k vašemu účtu nebo ke hře, abyste se nemuseli několikrát identifikovat v průběhu jedné relaci, ovšem pouze, pokud jste s tím souhlasili.

 


Jak spravovat předvolby týkající se cookies?


Můžete se rozhodnout uložit cookies na vašem počítači nebo naopak je odmítnout tím, že nakonfigurujete váš prohlížeč. Konfigurace každého prohlížeče je odlišná, níže uvádíme informace, které vám umožní zjistit, jak změnit vaše nastavení týkající se souborů cookie. Můžete se rovněž obrátit na web http://youronlinechoices.com a postupovat podle pokynů, navržených tímto webem, které vám pomohou kontrolovat, povolit nebo blokovat soubory cookies ve vašem počítači.

 


•    Pro Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs


•    Pro Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


•    Pro FirefoxTM : https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784


•    Pro Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=cs


•    Pro Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

Jaká pravidla platí pro každou situaci?

 


Kde ukládáme vaše údaje?


Václav Čížek s.r.o., nebude uchovávat vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).


Pokud nastane situace, že jeden z našich subdodavatelů musí uchovávat některé z vašich osobních údajů mimo EHP, zajistíme, že se náš subdodavatele zavazuje poskytnout stejné bezpečnostní záruky a stejnou úroveň ochrany jako v EHP (viz další otázky).

 


Je to bezpečné?


Naším cílem je vždy udržet vaše údaje důvěrné a bezpečné.


Naše IP zařízení, software, naše subdodavatelé vybíráme s velkou pečlivosti, a stejně tak se staráme o zlepšení našich interních procesů. Provádíme a vyžadujeme, aby naši subdodavatelé prováděli příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů, zabránění jejich ztrátě, zničení, neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu a použití vašich údajů. Ručíme za to, že jsou interní a externí pracovníci, kteří mají přístup k vašim údajům vázáni odpovídající povinností zachovávat důvěrnost a bezpečnost.


Navzdory učiněným opatřením upozorňujeme, že žádný elektronický přenos nebo ukládání informací není 100 % bezpečné a že nemůžeme zaručit, že nikdy nedojde k jejich ztrátě, zničení, neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu a použití vašich údajů.

 


Jak pracujeme s našimi subdodavateli?


Možná budeme muset sdělit vaše osobní údaje našim subdodavatelům.


Například


•    Pokud se účastníte soutěže, můžeme spolupracovat s agenturou, která soutěž organizuje;
•    Pokud zašlete objednávku, potřebujeme vaše osobní údaje předat našemu dopravci.


Seznam těchto subdodavatelů, s uvedením, kde se nacházejí, je k dispozici na vyžádání na prodej@vaclav-cizek.cz. Abychom vám zaručili správné sdílení vašich informací, formalizovali jsme smluvní vztahy s našimi subdodavateli. Žádáme je, aby vaše údaje zpracovávali pouze pro účely a po dobu, kterou stanovíme. Zajišťujeme, aby se osoby oprávněné zpracovávat vaše osobní údaje zavázaly k důvěrnosti a k zavedení technických a organizačních opatření k zajištění dobré úrovně bezpečnosti.

 

Ověřujeme, že naši subdodavatelé nepředávají svou práci na subdodavatele bez našeho souhlasu.

 

Vaše údaje mohou být rovněž sdíleny s úřady, institucemi, veřejnými subjekty nebo jinými oprávněnými příjemci, jak je požadováno platnými zákony a předpisy, a například k ochraně a obraně našich práv.

 


Jaká jsou vaše práva?


Jak je stanoveno v GDPR, za určitých okolností ve smyslu platných zákonů a předpisů, máte následující práva týkající se osobních údajů, které jste nám poskytli:


•    Právo být informován o zpracování osobních údajů a jeho podmínkách;
•    Právo na přístup: můžete obdržet potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, můžete požádat o kopii vašich osobních údajů a kopii údajů, které jste poskytli, ve strojově čitelné podobě;
•    Právo na opravu: V určitých případech můžete požádat o změnu, aktualizaci nebo opravu vašich údajů, zejména v případě, že jsou nepřesné.
•    Právo na výmaz: můžete požádat, abychom smazali všechny nebo část vašich osobních údajů dle zákonných podmínek;
•    Právo na omezení zpracování: můžete například zastavit proces zpracování, protože informace nejsou přesné, a to až do doby, kdy budou opraveny;
•    Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané strojově čitelné podobě a předat je jinému správci údajů;
•    Právo na námitku: můžete požádat, abychom přestali zpracovávat vaše údaje, pokud neprokážeme závažné a oprávněné důvodů, které jsou nadřazené vašim zájmům, svobodám a právům. Vždy máte právo na námitku vůči přímému marketingu;
•    Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud toto rozhodnutí pro vás má právní důsledky a stejně tak vás významně ovlivňuje;
•    Právo odvolat svůj souhlas, pokud se zpracování provádělo na jeho základě;
•    Právo dát pokyny třetím stranám ohledně zpracování vašich údajů po vaší smrti.

 


Vezměte prosím na vědomí, že uplatnění takových práv může podléhat požadavkům a podmínkám uvedeným dále v platných zákonech a předpisech.


Vezměte prosím na vědomí, že uplatnění takových práv může podléhat požadavkům a podmínkám uvedeným dále v platných zákonech a předpisech.


•    https://www.uoou.cz/
•    https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_cs


Kdykoliv budete chtít uplatnit vaše práva, prosím zašlete e-mail na: prodej@vaclav-cizek.cz


Odpovíme vám co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti. Můžeme vás požádat o potvrzení vaší totožnosti.

 


Máte také právo podat stížnost na zpracovávání k dozorčímu orgánu


V České republice můžete kontaktovat:


•    Úřad pro ochranu osobních údajů ČR se sídlem
•    Pplk. Sochora 27
•    170 00 Praha 7
•    https://www.uoou.cz/ 
 

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.